“เพื่อไทย” ออกแถลงการณ์ ซัด คสช.และรัฐบาลหมดความชอบธรรม

 

เมื่อ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง คสช.และรัฐบาล หมดความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลต่อไป โดยได้ระบุข้อความว่า

     “ตามที่ คสช. ได้เข้ายึดอำนาจในการปกครองของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 และได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศ แต่ คสช. และรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชนได้”

แต่ดันกลับสร้างปัญหาสำคัญที่จะเป็นวิกฤตของชาติในอนาคตต่อไป เนื่องจาก คสช. ออกประกาศและคำสั่ง ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ แม้เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ก็ยังคงคำสั่งและประกาศที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง”     

    “และได้ทำการแต่งตั้งคนของตนเอง เพื่อทำหน้าที่ในองค์กรอิสระและองค์กรต่างๆ ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ และถูกชี้นำ โดย คสช. และหัวหน้า คสช.                ใช้กลไกที่ตนเองสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ การเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง”

     “รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี, เขียน พ.ร.บ. พรรคการเมือง และใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อสร้างความอ่อนแอให้พรรคการเมืองเดิม และสร้างความได้เปรียบแก่พรรคการเมืองใหม่ ไม่เคารพและยึดมั่นในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ด้วยการออกคาสั่งที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของตน แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพรรคการเมือง”

และระบุด้วยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ข่มขู่ผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้คืนสิทธิ เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย โดยอ้างว่าขณะนี้เป็นรัฎฐาธิปัตย์ แสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับในการมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด

นอกจากนี้ แถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย ยังระบุว่า  “คสช. ไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทย และมีความล้มเหลวในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้ อีกทั้ง หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี มีปัญหาวิกฤตศรัทธาที่ไม่สามารถจะนำพาประเทศต่อไปได้”…..ซึ่งพรรคดังกล่าวได้ทำการแถลงการณ์ดังกล่าว

ซึ่งเป็นไม่รักษาคำพูด ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อจัดการเลือกตั้ง และด้วยเหตุผลดังกล่าว พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่า คสช. และรัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้ว ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดของ คสช. ในขณะนี้ คือ การคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็ว

แบ่งปัน